Taloyhtiön turvallisuuteen ja pelastukseen liittyviä asioita

Linkki isompaan kuvaan, Linkki

Turvallisuuteen ja pelastukseen liittyvää materiaalia taloyhtiön osakkaille ja asukkaille

2023-Yläoksa-Pelastussuunnitelman liitteet ver. B, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali on SPEK suositus, jolla pyydetään ohjeistamaan taloyhtiön osakkaat ja asukkaat tämän materiaalin mukaisesti, johon on kirjattu kiinteistön perustiedot, tarpeelliset yhteystiedot, tehtävät ja vastuut ja toiminta vaaratilanteissa.

2023-Yläoksa-Vahinkotiedotemalli tapahtuneista vaaroista ja riskeistä ver. A, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali on tiedotemalli, jonkalainen tehdään jos/kun vahinko on sattunut taloyhtiössä. Kun tiedote on vahingon tms. osalta täytetty, tiedote lähetetään taloyhtiön hallitukselle, joka käsittelee vahingon ja tekee sen osalta tarvittavat toimenpiteet. Tarvittaessa apua tiedotteen tekemiseen saa hallitukselta ja turvallisuusvastaavalta.

2023-Yläoksa-Toimintaohjeet hätätilanteessa ver. B, Linkki materiaaliin

  • Tähän materiaaliin on kuvattu yhdelle sivulle toimintaohjeet hätätilanteissa. Materiaaliin on lisätty Asunto Oy Yläoksaa koskevat tiedot. Tämä materiaali on SPEK:n tuottama.

2023-Yläoksa-Kodin turvallisuuden tarkistuslista opas, Linkki materiaaliin

  • Tämä on kotona tehtävä tarkistuslistan opas, jossa on kerrottu, miten kuuluu täyttää ja mitä asioita tulee ottaa huomioon täytettäessä tarkistuslistaa (Materiaali5-2023-Yläoksa-Kodin turvallisuuden tarkistuslista). Tämä materiaali on SPEK:n tuottama.

2023-Yläoksa-Kodin turvallisuuden tarkistuslista, Linkki materiaaliin

  • Tämä on kotona tehtävä tarkistuslista asioista, joilla saadaan kotiympäristö turvalliseksi. Tämä tarkistuslista suositellaan tehtäväksi kotona kerran vuodessa. Tämä materiaali on SPEK:n tuottama.

2023-Yläoksa-Kotiympäristö turvalliseksi opas, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali on opas, joka auttaa ja opastaa miten kotona tapahtuvia tapaturmia estetään. Tämä materiaali on ministeriön ja eri järjestöjen tuottama.

2023-Yläoksa-Paloturvallisuutta kotona, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali on SPEK:n laatima opas, siitä miten kotioloissa huomioidaan paloturvallisuus.

2023-Yläoksa-72 tuntia varautuminen, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Tämä opas auttaa varautumiseen kriisitilanteessa ja antaa ohjeita häiriötilanteiden varalle. Tämä materiaali on SPEK:n ja huoltovarmuuskeskuksen tuottama.

2023-Yläoksa-Asunto Oy Yläoksa kokoontumispaikka, Linkki materiaaliin

  • Tämä materiaali näyttää kuvan missä sijaitsee Asunto Oy Yläoksan kokoontumispaikka vaara tai kriisitilanteessa.