Asunto Oy Yläoksa, järjestyssäännöt

Asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden takia asukkaiden on syytä noudattaa
yleisiä asuntoyhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.
Järjestyssäännöt on tehty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden asumisviihtyvyyttä. Huoneiston haltija on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa lakia, asetuksia sekä vuokra- tai asumisoikeussopimuksen ehtoja.
 
Linkki taloyhtiö järjestyssääntöihin, Linkki
 
Lisää tietoa yleisistä järjestyssäännöistä löytyy mm. täältä, Linkki