Hallitus

Seuraava hallituksen kokous:
 Maanantai 27.9 klo 18
 
Hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat

Lyhyt tiedote Yläoksan hallituksen kokouksesta 15.2.2023


1. Ulko-ovien uusiminen. Ovien asennuksen valmistuneet 15.2.2023. Päätettiin neuvotella ovien valmistajan kanssa jatketusta takuuajasta.


2. A-C-portaiden alimman kerroksen asuntojen lattialämmitys. Varsinaisen yhtiökokouksen 15.12.2022 päätöksen mukaisesti hallitus on tehnyt selvityksiä, mittaamalla lattialämmityksen sähkökulutusta. Päätettiin selvittää tarkemmin erilaisia mahdollisia jatkotoimenpiteitä.


3. Kiinteistöautomaation uusiminen. Hallitus sai Kari Salomaan esityksen, jossa esiteltiin taloyhtiölle sopivan automaatiojärjestelmän tavoitteita ja järjestelmän tarjouspyyntöihin sisällytettäviä toimintoja. Päätettiin laatia tarkempi tarjouspyyntö automaation uusimisesta.


4. Asuntojen remontit. Keskusteltiin remonttitilanteesta eri asunnoissa sekä yleisesti muutosilmoitusten tekemisestä. Päätettiin tiedottaa osakkaille muutostyöohjeista. Kodin kunnostajan ohjeet-dokumentti löytyy Tapiolan Lämmön nettisivuilta (tapiolanlampo.fi) ja on ladattavissa pdf-muotoisena.


5. Pyörävaraston siivoaminen. Päätettiin aikataulu ja menettelytapa pyörävarastojen siivoamiseksi. Asukkaille jaetaan asiasta erillinen tiedote.


6. Sähköautojen lataustiedote. Päätettiin laatia tiedote ja jakaa asukkaille.


7. Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään. Päätettiin siirtää yhtiön osakerekisterin ylläpitäminen Maanmittauslaitoksen sähköiseen osakehuoneistojärjestelmään. Valtuutettiin isännöitsijätoimisto hoitamaan tietojen siirtämiseen tarvittavat käytännön toimenpiteet sekä tietojen tarkistamiset, kun siirtyminen on ajankohtaista. Tapiolan Lämpö - konserni toteuttaa siirrot vuoden 2023 aikana. Muutos on lakisääteinen ja tehtävä kuluvan vuoden loppuun mennessä.
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma.


8. Nykyinen energiatodistus vanhenee. Päätettiin valtuuttaa isännöitsijä tilaamaan uusi energiatodistus, joka on voimassa 10 vuotta.


9. DNA sähköpostipalvelun uusi hinnoittelu. Ari Ojanperä selvittää asiaa ja laatii tiedotteen. Asia koskee niitä asukkaita, jotka käyttävät @ylaoksa.fi -loppuisia sähköpostiosoitteita.


10. Keskusteltiin huoltosopimuksesta ja päätettiin tarkistaa ja tarvittaessa korjata sisältö, kuten tehtäväluettelo.


Hallitus

 
Linkki taloyhtiön hallituksen hakemistoon (vain hallituksen jäsenille), Linkki (salattu)