Hallitus

Seuraava hallituksen kokous:
 Keskiviikkona 15.2 klo 18
 
Hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat

YLÄOKSAN HALLITUKSEN KOKOUS 8.11.2022

 

Todettiin kokouksen laillisuus ja tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 Hallituksen puheenjohtaja Aki Kettunen on muuttanut pois yhtiöstä mutta toimii edelleen hallituksen puheenjohtajana yhtiökokoukseen saakka.

 Kokouksessa käytiin läpi tilinpäätös 2021-2022 sekä talousarvio 2022-2023.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisten huolto- ja korjaustöiden tilanteita sekä yhtiön kunnossapitotarveselvitystä (2022-2027).

 
- Sähköautojen lataustolpat on asennettu parkkipaikalla paikoille numero 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39, 40 sekä 41. Mikäli asukas haluaa vuokrata itselleen  latauspaikan, hänen tulee olla yhteydessä Tapiolan Lämmön asiakaspalveluun, jotta autopaikan vaihto saadaan asianmukaisesti hoidettua.

 - Ulko-ovien viivästynyt tilanne: Kokouksessa todettiin, että ulko-ovien osalta herännyt huoli siitä, onko ovien puiset tukirakenteet varmuudella vaihdettu/korjattu Jaatimetin antamien tietojen mukaisesti vaatii varmistuksen. Työlle, jolla varmistus tukirakenteiden asianmukaisesta kunnosta saadaan, sovitaan Jaatimetin kanssa päivämäärä, jolloin paikalla on myös kaksi hallituksen edustajaa. (Arto Forsell, Erkki Talvila)

 Kokouksessa käytiin läpi havaintoja piha-alueen huollon puutteellisuudesta. Asiasta ollaan yhteydessä kiinteistöhuoltoon.

 Kokouksessa käytiin keskustelua Infokanavan käytöstä ja miten asukkaiden kysymyksiin vastataan. Todettiin, että infokanava on tarkoitettu vain hallituksen asioiden tiedottamiseen, eikä selkeää vastuuta taloyhtiön asukkaiden kysymyksiin vastaamiseen ole osoitettu kenellekään hallituksen jäsenelle. Jatkon kannalta on tärkeä miettiä selkeä väylä, jonka kautta taloyhtiön asukkaat voivat esittää kysymyksiä taloyhtiön hallitukselle. Ehdotettiin, että Infokanavan käyttö ja taloyhtiön asukkaiden kysymyksiin vastaaminen nostetaan esille yhtiökokouksessa. Näin asian suhteen kuullaan taloyhtiön asukkaiden ajatuksia ja toiveita.

Kokouksessa sovittiin, että taloyhtiön asukkaita tiedotetaan mahdollisuudesta ottaa toiseksi sähköpostiosoitteeksi ylaoksa.fi-osoitteen. (nimi@ylaoksa.fi)

Tästä tiedotetaan asukkaita erillisellä viestillä.

Kokouksessa käytiin uudestaan läpi aiemmin syksyllä esitetty ehdotus piha-alueen kyltittämisestä luvattoman läpikulun ehkäisemiseksi. Hallitus päätti, että kylttejä ei tilata.

Kokouksessa sovittiin, että isännöitsijä selvittää yhtiökokouksen tarkan päivämäärän, paikan ja ajankohdan viikolle 50. 

 Kokouksessa päätettiin ajankohta Yläoksan pihatalkoille. Perinteiset pihatalkoot pidetään lauantaina 19.11.2022. Talkoista löytyy tiedote jokaisen rapun ilmoitustaululta.

 

Terveisin Hallitus

 
Linkki taloyhtiön hallituksen hakemistoon (vain hallituksen jäsenille), Linkki (salattu)