Ota yhteyttä


Hallituksen
puheenjohtaja
Aki Kettunen

info@ylaoksa.fi

Asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden takia asukkaiden on syytä noudattaa
yleisiä asuntoyhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Yleiset järjestysmäärärykset >>